Reklamační řád

Reklamační formulář na stáhnutí ZDE.

Kupujicímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty, na místě zkontrolovat jestli zásilka není poškozená. V případě rozsáhlého poškození (roztrhnutý obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřebrat.

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla spoločnosti. Balík musí být řádně zabalený a má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis vady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel. číslo, e-mail. Zboží zasílejte buď formou balíku, a nebo doporučeně jako list. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijatá. Reklamovaný zboží musí být dodaný čistý a mechanicky nepoškozený.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovní a jiné poplatky nevracíme.

Zpáteční přepravu po vyřešení oprávněné reklamaci hradí prodávající.

V případě, že dojde k vadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstránění vzniknuté vady. V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi poškozrný výrobek novým, a nebo po dohodě - výrobkem jiného typu, přičem dojde k doplacení, a nebo vrácení cenového rozdílu.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniknuté:

- přirozeným a nebo nadměrným mechanickým opotřebením

- znečistěním zboží a nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby

- používáním zboží v podmínkách, které nezodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá

- venkovními vlivy, např. pádem a nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí

- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy a nebo úpravy)

- přepětím, např. při úderu blesku

- při používaní zboží v rozporu s návodem na obsluhu

- mechanickým poškozením- roztrhnutý, přeřezaný, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží apod.

Záruka se též nevzťahuje na škody vzniknuté v důsledku živelný události, živelný katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, a nebo používáním v extrémních a neobvyklých podmínkách.

Podle § 3 odst. 1 písm. 1) zákona č. 102/2014 CFU prodávající je povinen za výše uvedených podmínek sdělit spotřebiteli i poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle obecného předpisu, kterým je občanský zákoník konkrétně § 622 a § 623.

Podle § 622 odst.1: "Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. "

Podle § 622 odst.2: "Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady."

Podle § 622 odst.3: "Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže."

Podle § 623 odst.1: "Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. "

Podle § 623 odst.2: "Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci."

Zboží nám můžete poslat dvěma způsoby a to:

1. způsob: Českou Poštou na adresu: Tibor Matušovský - MT Shop, Malcov 306, 08606 Malcov, Slovenská republika, dražší varianta jak přes parcel shop PPL.

2. způsob: Odeslat přes parcelshop PPL, platí odesílatel, levnější varianta než přes Českou poštu.

Je potřeba si vytisknout štítek, štítek si vytvořite na tomto odkazu: https://www.ppl.cz/balikprotebe/ kde zadáte Vnitrostátní přeprava, Varianta produktu: (podle rozměru balíku).

Odesílatel/Adresa svozu: zákazník (vaše údaje )

Příjemce zásilky: DOKONALAMODA Tibor Matušovský - MT Shop, Adresa: Tečovská 1292, Zlín 4, 76302 Zlín, email: info@dokonalamoda.cz, telefonní číslo: +420 608 741 439

POZOR: nepoužíváte tlačítko: Vybrat PPL Parcelshop, toto tlačítko slouží jen ke zjištění kde je nejbližší Parcelshop kde třeba odnést balík se štítkem, to znamená že adresu Parcelshopu nezadáváte ani do Příjemce ani do Odesílatele. Vybrat nejbližší Parcelshop kde odnést zásilku je i na tomto odkazu: https://www.pplbalik.cz/Main3.aspx?cls=KTMMap

POZOR: platba: bankovní kartou

Neposílat na dobírku !!!

3. způsob: odeslání zásilky k nám  přes přepravní společnost: zaslat.cz, levnější varianta než přes Českou poštu.

Adresa: Tibor Matušovský - MT Shop, Ťačevská 3998, 08501 Bardejov, Slovenská republika, email: info@dokonalamoda.cz, telefonní číslo: +421915329538

POZOR třeba zašktrtnúť ve 3. kroku: Odesílatel je zároveň plátcem přepravy. Pokud zaškrtnete: Příjemce je zároveň plátcem přepravy balík nebude z naší strany odebrán!!!

Neposílat na dobírku !!!

Do balíčku vložte fakturu (udělejte si kopii)